प्रयोगका सर्त

यस (Nepalnews.press) मा प्रकाशित प्रशारित सम्पुर्ण सामाग्रीहरु न्युज एशियन प्रा.लि.को सम्पत्ती हो । यसमा प्रकाशित तथा प्रशारित सामाग्रीहरु कोही कसैले विना अनुमती कपि गरि प्रकाशन तथा प्रशारण गरे गराएमा नेपाल सरकार प्रतिलिपी अधिकार अनुसार कारवाही हुने कुराको जानकारी गराइन्छ ।-